יהושע סירקין מתנפל בשצף קצף על חידושי העברית

ברשומה שהעליתי פעם, שעסקה בביטויים ארמיים, העליתי את התהיה הבאה: “מי שהופך מילים אנגליות לעברית, כמו ‘הומלס’ למשל, הוא חוטא בלע”ז כלפי העברית. לעומת זאת שמרבה להשתמש בביטויים בארמית, נחשב לידען בעברית ואינו מואשם בנוכריות.”